Оқуға шақырамыз

Алматы техника-экономикалық қатынас жолдары колледжі орта мектептің 9 және 11 сынып бітіруші түлектерін мемлекеттік грант бойынша оқуға шақырады.

Мамандықтар:
1. 04110100 - Есеп және аудит;
2. 04120100 - Банк және сақтандыру ісі;
3. 06130100 - Бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша);
4. 07130200 – Электрмен қамтамасыз ету (салалары бойынша);
5. 07130600 – Темір жолдың электротехникалық жүйелерін электрмен жабдықтау, пайдалану, жөндеу және техникалық қызмет көрсету;
6. 07140700 – Автоматика, телемеханика және темір жол көлігіндегі қозғалысты басқару;
7. 07151100 – Машиналар мен жабдықтарды пайдалану (өнеркәсіп салалары бойынша);
8. 07160400 – Темір жол көлігіндегі көтергіш-көлік, құрылыс-жол машиналары мен механизмдерін техникалық пайдалану;
9. 07160500 – Темір жол жылжымалы құрамын пайдалану, жөндеу және техникалық қызмет көрсету;
10. 07161300 – Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану;
11. 07320800 – Темір жол құрылысы, жол және жол шаруашылығы;
12. 10410200 – Темір жол көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару;
13. 10410400 – Жол қозғалысын ұйымдастыру.

9 сынып негізінде:
- техникалық мамандықтар бойынша - 4 жыл;
- экономикалық мамандықтар бойынша - 3 жыл ;
11 сынып негізінде:
- техникалық мамандықтар бойынша - 3 жыл;
- экономикалық мамандықтар бойынша - 2 жыл.


Алматинский технико-экономический колледж путей сообщения приглашает на обучение по гранту для выпускников 9 и 11 классов средней школы.

Специальности:
1. 04110100 – Учет и аудит
2. 04120100 – Банковское и страховое дело
3. 06130100 – Программное обеспечение (по видам)
4. 07130200 – Электроснабжение (по отраслям)
5. 07130600 – Электроснабжение, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт электрических систем железных дорог
6. 07140700 – Автоматика, телемеханика и управление движением на железнодорожном транспорте
7. 07151100 – Эксплуатация и техническое обслуживание машин и оборудования (по отраслям промышленности)
8. 07160400 – Эксплуатация и техническое обслуживание подъемно-транспортых, строительно-дорожных машин и механизмов железнодорожного транспорта
9. 07160500 – Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание тягового подвижного состава железных дорог
10. 07161300 – Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта
11. 07320800 – Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство
12. 10410200 – Организация перевозок и управление движением на железнодорожном транспорте
13. 10410400 – Организация дорожного движения

на базе 9 классов:
- технические специальности -4 года
- экономические специальности -3 года
на базе 11 классов:
- технические специальности -3 года
- экономические специальности -2 года


 

1656665880

Жансая Н.

НАШ АДРЕС

г.Алматы мкр. Жетысу-1, дом 32/3

НАШИ НОМЕРА

Приемная комиссия: +7 (727) 376-74-78 (вн-555)

Ответсвенный секретарь приемной комиссии: 8-777-382-69-28

Учебная часть: 8 (727) 376 69-49

EMAIL

atek_ps@mail.ru

atekps.kz@gmail.com